• PIM
  • DAM
  • CLASSIFICATIE

Masterclass

Op lokatie bij u geef ik een masterclass productdata van ca 2 uur. Hierbij leg ik duidelijk uit waarom het classificeren van productdata zo belangrijk is en op welke manieren dit gerealiseerd kan worden. Onderwerpen die aanbod komen: Excel-lijsten, e-commerce, websites, ERP, PIM en app’s voor de klant en eigen onderhoudsdienst.

Wanneer de interesse is gewekt en u ziet DE kansen en mogelijkheden, dan stellen we een plan van aanpak op met duidelijke doelen per fase. We inventariseren de beschikbare data, stellen de kwaliteit van de data vast, bepalen wie de data beheert en waar waar de data in de aankomende toekomst gebruikt gaat worden enz.

Plan van aanpak

Inrichten en begeleiden

Na het stellen van de doelen begint het pas. De productdata dient op de juiste manier in één systeem opgeslagen te worden. Dutch Data Masters heeft de kennis om dit in te richten en te begeleiden.

De optimaal geclassificeerde data zorgt ervoor dat uw producten:

  • De juiste gegevens bevatten
  • Goed vindbaar zijn via internet
  • Minder retour worden gestuurd
  • De omzet verhogen

Gestructeerde data

Categorieën
Contact Info