Dutch Data Masters

Beschikbaar voor

Projectmanager
Interim-manager
Verander-manager

Flexible capaciteit en externe kennis

Er zijn momenten dat het zinvol is om een externe kracht in te huren. Heb je behoefte aan extra capaciteit waarbij de volgende kenmerken en speerpunten belangrijk zijn, dan kan ik je verder helpen. - Aansturen van productie afdelingen - Verminderen van uitval door toepassen van lean technieken - Motiveren van medewerkers - Herstructureren van afdelingen / processen - Opstellen van meetbare KPI’s en rapportages - Koppelen van ICT systemen.

Data architect

Creëren van eenduidige data

Het is voor een bedrijf vaak een grote uitdaging om de basis op orde en goed in de gaten te hebben: welke data is er beschikbaar en wat is de kwaliteit van deze gegevens? Wanneer je aan de slag gaat hiermee komen er enorm veel gegevens beschikbaar. Echter, er is intern vaak niet de kennis aanwezig om deze gegevens op waarde te schatten en om deze doelgericht in te zetten. Intern is de intentie er wel om verbeteringen door te voeren, maar waar moet je als bedrijf beginnen en wie kan dit uitvoeren?

De gegevens waarmee gewerkt wordt gaan dwars door alle afdelingen en processen heen. Ergens wordt er data gecreëerd en soms met een lange reis worden deze gegevens op een afdeling gebruikt en zelfs aangepast. Collega’s gebruiken bijvoorbeeld deze gegevens om rapportages en overzichten te maken. Kortom met de datagegevens gebeurt van alles op allerlei vertakte afdelingen en de vraag die gesteld moet worden: wat is de kwaliteit van de data en is de data op alle afdelingen eenduidig? Het antwoord is in bijna alle gevallen: de data is niet actueel, niet overal toegankelijk en niet éénduidig. Waar je als bedrijf naar toe wilt is helder: wanneer we de gegevens gebruiken, dan wel graag dezelfde en ook nog van een betrouwbare kwaliteit. Hier benoemen we alléén de interne data, het wordt nog belangrijker wanneer je met andere partijen samenwerkt zoals klanten, partners, woningcoöperaties, gemeente etc. Ik help je bij het creëren van eenduidige data door interne systemen te koppelen en structuur aan te brengen.

Data specialist

Optimale data voor webshop en catalogus

Ik schets een situatie: het bedrijf waar je werkt maakt het besluit dat het in de nabije toekomst producten wilt gaan verkopen via de webshop. Het lijkt niet zo moeilijk, je koopt de producten in, bepaalt wat het moet gaan kosten en met wat duidelijke foto’s en wat tekst plaats je dit in de webshop. Op internet lees je diverse regels waar je als bedrijf aan moet voldoen en voldoende tips hoe je optimaal je producten kunt verkopen. Het is even een klus om alle regels uit te zoekenen om de webshop te laten maken, maar na een aantal maanden is dit op de rit en kun je gaan starten.

Een Webshop is een echt bedrijf en het is net zo belangrijk of waarschijnlijk nog belangrijker om je productdata optimaal in orde te hebben. Want de klant kan jouw product alleen goed vinden wanneer je zorgt dat de juiste informatie beschikbaar is in de webshop en dit is uiteindelijk weer van invloed op de omzet. Maar wat is het eigenlijk, de productdata optimaal in orde hebben? Je bent bijvoorbeeld leverancier van verf en lakken, in het systeem zou van dit artikel de bijzonderheden goed omschreven moeten staan. Dit gaat om gegevens zoals artikelcode, naam, afmetingen, gewicht, materiaal, kleur, informatie over gevaarlijke stoffen. Dit zorgt ervoor dat afnemers de juiste informatie krijgen, heel belangrijk! Tevens zorgt het op orde hebben van deze data ervoor dat er efficiënt gewerkt kan worden in een bedrijf. Denk aan het herkenbare proces van order, leveren, factureren, bevoorraden van magazijnen en vrachtauto’s. Gestroomlijnd werken en reduceren van fouten is gelijk aan effectief en kostenbesparend zijn. Door stapsgewijs te werken en mee te denken met klanten kan ik zorgen dat jouw productdata optimaal verwerkt wordt in webshops en catalogus.